Att tänka på när du tvättar bilen

Visst är det roligt att göra sin bil fin, men det är viktigt att se till så att föroreningar från bilen inte hamnar i våra vattendrag eller i marken och skadar miljön. Läs gärna mer om vad du kan tänka på när du tvättar bilen, Svenskt Vattens hemsida.

Av miljöbalkens hänsynsregler framgår att alla - även privatpersoner - är skyldiga att göra vad som krävs och är möjligt för att undvika skador på miljön eller för människors hälsa. Ladda ner vår broschyr för mer information om hur du kan tvätta bilen på ett miljövänligare sätt.  Att tänka på när du tvättar bilen