Sponsring

Sponsring är ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta för två eller flera parter. Båda parter ska gynnas av avtalet som bygger på ett nära samarbete där den sponsrade förväntas ge en motprestation för de kontanta medel, varor eller tjänster som erhålls av Olofströms Kraft AB.

Sponsringens syfte är att marknadsföra Olofströms Kraft AB och dess dotterbolag i ett positivt sammanhang genom bland annat en väl synlig företagslogga i annonser, arenor, lokaler, på kläder eller på annat sätt. 

Huvudregler

  • Sponsrades huvudverksamhet bör finnas inom Olofströms kommun.
  • Sponsring ges till verksamheter och projekt som riktar sig till merparten av ortsborna.
  • Verksamheter som sponsras skall bedriva aktiviteter inom idrott, samhälle/kultur och miljö, bedriva en utvecklad barn- och ungdomsverksamhet och prioritera bred verksamhet framför elitidrott.
  • Avtal skall tecknas vid sponsring (ett eller flera år).
  • Sponsringen får ej överstiga fastställt budgetbelopp.

Sponsringen ska leda till att ge Olofströms Kraft AB gott anseende och affärsnytta. Om en medlem eller representant för den sponsrade föreningen bevisas ha använt otillåten doping eller andra otillåtna preparat under avtalsperioden, äger Olofströms Kraft AB rätten att säga upp avtalet omgående.