Sponsring

Sponsringens syfte är att marknadsföra Olofströms Kraft AB och dess dotterbolag i ett positivt syfte genom bland annat en väl synlig företagslogga i annonser, arenor, lokaler, på kläder eller på annat sätt. 

Sponsring är ett avtalsförhållande som ingåtts på affärsmässiga grunder mellan två parter. Båda parter skall gynnas av avtalet. 

Huvudregler

  • Sponsrades huvudverksamhet bör finnas inom Olofströms kommun.
  • Sponsring ges till verksamheter och projekt som riktar sig till merparten av ortsborna.
  • Företagets anställda bör vara aktiva eller ha ett intresse i föreningen som sponsras.
  • Verksamheter som sponsras ska bedriva aktiviteter inom idrott, samhälle/kultur och miljö, bedriva en utvecklad barn- och ungdomsverksamhet och prioritera bred verksamhet framför elitidrott.
  • Avtal ska tecknas vid sponsring (ett eller flera år).
  • Sponsringen får inte överstiga fastställt budgetbelopp.

 

Vi sponsrar lokala föreningar.