Betalning

Det finns många valmöjligheter att betala fakturan. 

På inbetalningsavin som följer med fakturan sker betalningen till bankgironummer 5375–1723 med OCR (som är samma som fakturanummer). Betalning kan också göras till bankgironummer 633-0294.  

Autogiro

Om du väljer att betala fakturan med autogiro får du fakturan med texten ”makulerad” istället för beloppet på inbetalningsavin. Betalningen dras automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen. 

E-faktura

Det går bra att använda e-faktura för att betala fakturan. Då skickas det inte någon pappersfaktura, utan e-fakturan kommer upp som ett meddelande direkt i webbläsare när du har loggat in på internetbanken. Fakturan syns på skärmen och har samma utseende som pappersfakturan. Betalningen är registrerad och du bekräftar. Betalningen överförs på förfallodagen. 

Om du vill ha e-faktura gör du anmälan på din banks webbplats. Fyll i uppgifter enligt bankens instruktioner samt kundnummer (kund och kontoinnehavare måste överensstämma). När du är registrerad skickar banken anmälan till oss. Inom en vecka är betalningen ändrad från pappersfaktura till e-faktura.

Utlandsbetalning

Du har även möjlighet att betala dina fakturor från utlandet på IBAN-kontonummer: 

  • IBAN SE50 8000 0815 3900 4349 7627
  • BIC SWEDSESS