Det främsta skälet är att regeringen snabbt vill få ett system på plats som är enkelt för berörda aktörer att administrera, och som i slutändan leder till att hushållen snabbare kan få del av ersättningen. En lösning som bygger på kostnaden skulle ta längre tid att få plats och vara svårare att administrera. En kompensation som bygger på elförbrukning kommer i många fall också träffa de som har en hög kostnad för elen.