När du flyttar in

Avtal för elnät och elhandel 

Som kund har du två avtal: elnätavtal och elhandelsavtal. Elnätavtalet tecknas med elnätföretaget som äger elnätet där du bor. Elhandelsavtalet tecknas med elhandelsbolaget som levererar elen. Du får en faktura från varje bolag. 

Anmälan om inflyttning 

Elnätavtalet är knutit till en fastighet. Vid inflyttning tecknas ett nytt avtal. Anmäl inflyttning i god tid så att vi kan förbereda elnätavtalet. 

Uppgifter vid inflyttning 

  • Kundnummer/personnummer/anläggnings-id 
  • Adressen du flyttar från/till 
  • Datum för inflyttning 
  • Avvikande fakturaadress 
  • Vid flyttning från villa/bostadsrätt, uppge köparens namn och personnummer 
  • Mätarställning vatten och fjärrvärme (el hämtar vi med automatik från det digitala systemet)

Om ni är två personer som flyttar ihop måste ni meddela vem som är ansvarig för avtalet. Elnätavtalet och elhandelsavtalet ska tecknas av samma person. 

Anvisat elhandelsföretag 

Om du inte har tecknat ett elhandelsavtal är elnätföretaget enligt lag skyldig att anvisa ett elhandelsföretag. Det anvisade elhandelsföretaget levererar din el tills du tecknar nytt elhandelsavtal med valfritt elhandelsföretag. Vårt anvisningsföretag är tills vidare Enkla Elbolaget.