Driftinformation


2022-09-23 | Planerad driftstörning El

Grävarbete i Holjekroken

Under hösten och vintern 2022 kommer vi genomföra schaktarbete i Holjekroken. Arbetet gör vi för att förstärka elnätet och därmed öka leveranssäke...