Upphandlingar

Vi följer lagen om offentliga upphandlingar (LOU) och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). En upphandling kan antingen leda till ett enskilt köp eller till ett ramavtal. 

Aktuella upphandlingar

 

Städtjänster

Anbud oss tillhanda senast 2017-11-10.

 

Biooljepanna

Anbud oss tillhanda senast 2017-11-10.

 

HVO - stationstankning

Upphandling gällande inköp av HVO-bränsle. Anbud oss tillhanda senast 2017-12-01.

 

Vid frågor, kontakta Tom Kotkamaa.