Upphandlingar

Vi följer lagen om offentliga upphandlingar (LOU) och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). En upphandling kan antingen leda till ett enskilt köp eller till ett ramavtal. 

 

Aktuella upphandlingar

Kommunens och de kommunala bolagens aktuella upphandlingar visas i nedanstående länk.

Aktuella upphandlingar