Information om vattenmätarbyte

I Olofströms kommun pågår byte av vattenmätare. Anledningen till att mätaren byts ut är att säkerställa att mätaren fungerar som den ska och att debiteringen görs på rätt vattenförbrukning. 

Vattenmätaren ägs av Olofströms Kraft AB. Fastighetsägaren ansvarar för att vattenmätaren inte utsätts för åverkan eller frost, samt att vattenmätarplatsen uppfyller de krav på säkerhet och tillgänglighet som finns. 

 

Information om  vattenmätarbyte

Mer information om bytet av vattenmätaren finns i Informationsbroschyr om vattenmätarbyte (PDF-dokument)