Flyttning

Allmänt

Som privatperson kan du göra din anmälan om flyttning för elnät, fjärrvärme, vatten/avlopp direkt via internet genom att fylla i blanketten Flyttanmälan eller kontakta kundservice (ha gärna din faktura till hands). 

Du kan även gå in på "Mina sidor" och göra en flyttningsanmälan. Kundnummer och kod står på fakturan. Tänk på att vi måste ha din flyttanmälan i god tid innan avflyttningsdatum. (Om inte annat avtalats upphör avtalet senast en månad efter uppsägning från konsumenten.)

Om anmälan gäller ett företag vill vi ha in en anmälan undertecknad av behörig firmatecknare. 

Vi behöver följande uppgifter: 

  • Kundnummer/personnummer/anläggnings-id 
  • Adressen du flyttar från/till 
  • Datum för utflyttning/inflyttning 
  • Adressen som slutfakturan skall skickas till 
  • Vid flyttning från villa/bostadsrätt köparens namn och personnummer 
  • Mätarställning vatten och fjärrvärme (el hämtas med automatik från nya digitala systemet)

Vi ser även till att ditt elhandelsbolag får dessa uppgifter. Adressändringen måste du anmäla själv till elhandelsbolaget. 

Bostadsbolagen inom vårt nätområde har möjlighet att anmäla respektive säga upp abonnemang för hyresgästs räkning.