Fjärrvärmetaxor

Taxor 2018

Styrelsen i Olofströms Kraft har beslutat att från och med den 1 januari 2018 höja fjärrvärmetaxan med 2,0 % (inklusive moms) i förhållande till föregående höjning 2017.

Fjärrvärmetaxans höjning grundar sig på investering i en ny biooljepanna, framtida investeringar i produktionsanläggning samt allmänna kostnadsökningar.