Vi tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för elnät. Avtalsvillkoren är framtagna i samarbete mellan Svensk Energi och Konsumentverket. 

(Senaste avtalsvillkoren för NÄT 2012 K, N, H (rev) Supplement till NÄT 2012 K, N, H. Uppdaterade 2018)