Frågor och svar om elpriskompensation

Med anledning av de exceptionellt höga elpriserna under vintern väljer regeringen att ta fram en elpriskompensation. Stödet når omkring 2 miljoner hushåll, mer än vart tredje hushåll i Sverige.
 

Den 12 januari gick regeringen ut med att de kommer att kompensera ca 1,8 miljoner hushåll som drabbats av de senaste rekordhöga elpriserna. Den 24 februari godkändes förslaget i Riksdagen.

"Enligt regeringens förslag ska kompensationen nå främst småhus, radhus och villor samt vissa lägenheter där förbrukningen har varit hög. Ersättningsmodellen är utformad som en trappa där lägsta trappsteget ligger på en förbrukningsnivå om 700 kWh per månad och där kunden får en kompensation på 100 kronor per månad, sammanlagt 300 kr för tre månader.

Det högsta trappsteget ligger på över 2 000 kWh per månad där kunden kommer att få
2 000 kr per månad, alltså totalt 6000 kronor. Ersättningen betalas ut för december 2021, januari 2022 och februari 2022."

 

Förlängd elpriskompensation

Rysslands invasion av Ukraina driver ytterligare upp priserna på gas och i förlängningen svenska elpriser i södra och mellersta Sverige till fortsatt höga nivåer.

Regeringen beslutade därför den 12 maj 2022 om en, sedan tidigare aviserad, modifierad elpriskompensation för mars 2022.  Förlängningen kommer att gälla för elprisområdena 3 och 4, alltså södra och mellersta Sverige där priserna ökat mest. 

Taket för stödet kommer vara 2000 kWh, men golvet sänks till 400 kWh för att ännu fler ska omfattas. Spannet för mars månads kompensation kommer att vara från en nivå om 100 kronor till maximalt 1 000 kr för den ersatta månaden. Reformen kommer att träffa ca 2 miljoner hushåll i södra Sverige och beräknas kosta drygt 800 miljoner kronor.

Elpriskompensationen för december 2021, januari 2022 och februari 2022 gällde hushåll i hela landet. Ersättningsmodellen för den perioden var utformad som en trappa där lägsta trappsteget ligger på en förbrukningsnivå om 700 kWh per månad och där kunden får en kompensation på 100 kronor per månad, eller sammanlagt 300 kr för tre månader. Det högsta trappsteget ligger på 2 000 kWh och uppåt per månad där kunden kommer att få 2 000 kr per månad, alltså totalt 6000 kronor.

 

Artikel från Infrastrukturdepartementet