Om ett hushåll har flyttat från sin bostad innan stödet har betalats ut får elnätsbolaget välja om kompensationen ska betalas ut till hushållet som flyttar ut från bostaden eller till hushållet som flyttar in i bostaden. Skälet för detta är att det kan vara svårt för elnätsbolaget att ha uppdaterade kontaktuppgifter för det hushåll som har flyttat ut.

Vid flytt kan man därför kontakta Olofströms Kraft för att få information om hur vi kommer att hantera kompensationen vid en flytt.