Betala i tid

Det kan hända alla att en faktura kommer bort eller att man av någon anledning glömmer betala. I de fall vi inte har fått betalningen händer följande: 

Betalningspåminnelse 

Har betalning inte kommit oss tillhanda till förfallodagen, skickas en påminnelse ut efter cirka 5 dagar. Påminnelseavgift tas ut med 60 kronor. 

Krav 

Har betalning inte kommit oss tillhanda efter påminnelse, skickas ett inkassokrav ut cirka 10 dagar efter påminnelsen. Kravavgift tas ut med 180 kronor enligt inkassolagen. 

Delgivning 

Har fortfarande betalning inte kommit oss tillhanda översänds en underrättelse med delgivningskvitto att underteckna. Från det datum underteckningen är klar utgår en tidsfrist på tre veckor att reglera skulden, därefter avbryts överföringen av el.

Kostnad för ordinär delgivning är 500 kronor och delgivning stämningsman 1 000 kronor. När en delgivning skickas ut skickas en kopia till socialkontoret i den kommun du står skriven. 

Dröjsmålsränta 

Om du betalar fakturan för sent utgår dröjsmålsränta från förfallodag till betalningsdag. Räntan läggs på din nästkommande faktura enligt räntelagen. Dröjsmålsräntan beräknas efter referensräntan  [+]  8 % (f n 8 %). Klicka här för att se tabell på referensränta.

Amorteringsplan 

Om du inte har möjlighet att betala fakturan, kan du kontakta oss på kundservice och göra upp en amorteringsplan på max 3 delbetalningar. Uppläggningsavgift, aviseringsavgift samt dröjsmålsränta tillkommer. 

Anstånd

Du kan ansöka om anstånd på senaste fakturan till en kostnad av 100 kr. Kontakta kundservice för mer hjälp. Individuella avvikelser kan förekomma.