Miljöinformation

Olofströms Kraft är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vi verkar för ett långsiktigt uthålligt energisystem i vårt samhälle.

Vår miljöpolicy ska ligga till grund för det fortsatta miljöarbetet där övergripande, detaljerade och mätbara miljömål fastställs och följs upp.  Den sammanfattar vår strävan att fortlöpande arbeta med ständiga förbättringar.