Fjärrvärmeverk

Med vårt eget fliseldade fjärrvärmeverk ser vi till att industrier och villor i Olofström får miljövänlig värme.

Vår biobränslebaserade fjärrvärme är som ett kretslopp; träden i skogen ger flis, flisen eldas i vårt fjärrvärmeverk och blir till värme och aska. Askan fungerar som ett näringsämne och motverkar försurning. Den återförs till skogen, och därmed är cirkeln sluten och kretsloppet ett faktum. Vi värnar om miljön.