Avbrottsinformation

Den genomsnittliga avbrottstiden för kunder anslutna till Olofströms Kraft Elnät AB var under 2017 1 timme och 39 minuter. Det ger en leveranssäkerhet på mer än 99,99 %.

Vi utför ständigt underhåll och investerar i byte av luftledningar mot markförlagda kablar. Den enskilt största orsaken till strömavbrott är kraftiga vindar som fäller träd över elledningarna.

Läs hela rapporten (PDF)