Energi är resultatet av det som exempelvis vatten-, sol- och vindkraft producerar och som i slutändan kommer ut som el i uttagen hemma hos dig. Elenergi mäts oftast i kilowattimmar.

Energi = effekt x tid

Effekt beskriver hur mycket energi som ett visst föremål förbrukar eller producerar under en viss tid.

Exempel:
Att dammsuga i en timme med en dammsugare som har en effekt på 1 000 Watt förbrukar 1 kilowattimme (kWh) el.

En LED-lampa med en effekt på 1 Watt behöver lysa 1 000 timmar för att förbruka 1 kWh.