Priser och bestämmelser

Taxan är uppdelad i två delar. En fast och en rörlig del. Den fasta delen bestäms av hur stort uttag av vatten fastigheten har möjlighet till, samt vattenmätarens storlek. Den rörliga delen styrs av hur mycket vatten du förbrukar. 

Mer information om VA-taxan och bestämmelser för användandet av den allmänna VA-anläggningen hittar på på SBVT:s webbplats