Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser för användande av Olofströms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Fastställd av Kommunfullmäktige i Olofströms kommun 2008-02-11 (ersätter ABVA 2005).