Olofströms Kraft har valt att göra en utbetalning till de kunder som är berättigade till elpriskompensation för december 2021, januari och februari 2022. Utbetalningarna påbörjas under vecka 20. Utbetalning kommer göras till den personen som står på elnätsabonnemanget i hushållet.  Om den som står på elnätsabonnemanget anmält ett konto till Swedbanks kontoregister kommer utbetalningen ske till det kontoto. För mer information om Swedbanks lön- och utbetalningssystem (SUS) se Swedbanks hemsida

 

OBS! För information om utbetalning för elpriskompensationen för mars månad se: När betalas pengarna för mars månad ut?