Olofströms Kraft har valt att göra en utbetalning till de kunder som är berättigade till elpriskompensation. Utbetalningarna påbörjas under vecka 20. Utbetalning kommer göras till den personen som står på elnätsabonnemanget i hushållet.  Om den som står på elnätsabonnemanget anmält ett konto till Swedbanks kontoregister kommer utbetalningen ske till det kontoto. För mer information om Swedbanks lön- och utbetalningssystem (SUS) se Swedbanks hemsida