Fakturan

Du får en faktura från oss varannan månad (6 gånger/år). Om du vill ha månadsfaktura istället kontakta kundservice, telefon 0454 – 980 00 eller kund@okab.net.

Fakturan kommer minst 20 dagar före förfallodagen och på din faktura kan olika nyttigheter finnas, beroende på vilka avtal du har. 

 

Följande nyttigheter kan finnas på din faktura

Nätavgifter

Fjärrvärme

  • Energiavgift för avstämd period 

Vatten/avlopp

  • Fast avgift 
  • Rörlig avgift (beräknas på årsförbrukning)

OKTV