Olofströms Kraft

Olofströms kommun äger samtliga aktier i Olofströms Kraft AB, som i sin tur äger samtliga aktier i Olofströms Kraft Nät AB, Olofströms Kabel-TV AB och Olofströms Energiservice AB. 

Olofströms Energiservice AB äger hälften av aktierna i intresseföretaget Klåvben AB (resterande 50 % av aktierna ägs av Sydkraft Hydropower AB). 

Olofströms Kraft AB 

I Olofströms Kraft AB ingår följande affärsområden:  

  • Elservice 
  • Energiproduktion
  • Bredband
  • Park & Miljö
  • Miljö & Vatten
  • Administration/Marknad
     

 


Olofströms Kraft Nät AB

Bolaget är ett renodlat elnätbolag vars huvudsakliga verksamhet består i att transportera elenergi från olika elhandelsföretag till kunder.

Olofströms Energiservice AB 

Bedriver handel med av vattenkraft producerad elenergi. Samtliga fastigheter i koncernen ägs av bolaget. 

Olofströms Kabel-TV AB 

Bolagets verksamhet är att via kabel och bredband distribuera kabeltevesändningar och Internet till mottagare inom Olofströms kommun. Nätet är till stora delar tillgängligt för datakommunikation över Internet.