Energiproduktion

Affärsområdet Energiservice AB arbetar med hållbar energiproduktion, och driver våra vattenbaserade kraftstationer.

Vi har fem vattenkraftstationer, tre av dem är belägna i Ronnebyån och två finns i Holjeån.