Jämför elförbrukning

Att hålla koll på förbrukningen är ett bra sätt att sänka elkostnaderna. På Mina sidor kan du göra olika jämförelser av din elförbrukning.

Årsförbrukning

När du loggat in på Mina sidor får du upp en överblick på månadens förbrukning. För att få du en överblick av de fyra senaste årens elförbrukning, klickar du på Rapportcenter – och sedan jämför förbrukning längst upp på höger sida. 


Månadsförbrukning

Klickar du på något av åren i cirkeldiagramet kommer du vidare till ett stapeldiagram där du kan jämföra årens förbrukning månadsvis.


Dagsförbrukning

Genom att klicka på någon av staplarna på en månad kan du jämföra dagsförbrukningen för den specifika månaden.