Våra övergripande mål

 

 • Säker elförsörjning
  • Ambitionen är att vi ska ha säkra elleveranser 2025, så ingen blir drabbad av ett avbrott längre än max 24 timmar, oavsett var som händer.
 • Bredbandutbyggnad
  • 95 % av Olofströms kommuns invånare ska ha tillgång till 100 Mbit/s bredband år 2020.
 • Hållbar energiutveckling
  • Minska användningen av fossilbränslen i våra transporter. (Innebär att vi successivt övergår till alternativa bränslen i våra fordon där detta är tekniskt och ekonomiskt möjligt).
  • Energieffektivisera i verksamheten (minska energianvändningen i den egna verksamheten).
  • Minska användningen av fossilbränslen för uppvärmning i Olofström "Vision 2015 fossilfri energiproduktion".
  • Öka produktionen av förnyelsebar elproduktion med 10 % till 2025. (Via solceller, effektiviseringar i vattenkraften, delägarskap i vindkraften eller liknande produktion).
  • En snabbladdningsstation i Olofström (el-mack klar 2020).

Förutom våra mål arbetar vi med kommunens fastställda övergripande mål som är:

 • Barnen i centrum
 • Nära till allt
 • Jobb till 1000