Energiskatt

Energiskatten är en punktskatt som betalas av förbrukare av el och vissa  bränslen. Från 1 januari 2018 fakturerar Olofströms Kraft dig för energiskatten på el. Tidigare har denna skatt fakturerats av ditt elhandelsföretag. Anledningen till förändringen är ett beslut i Riksdagen.

 

Flytten påverkar inte din totala elkostnad

Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund eftersom fakturan från ditt elhandelsföretag blir lägre, medan fakturan från Olofströms Kraft (elnätsföretag) ökar, med motsvarade belopp. 

 

Höjd energiskatt från 1 januari 2021

Det är den svenska regeringen som ansvarar för energiskatten och 2023 års skattesats offentliggjordes i början av december 2022. Årets energiskatt på 49 öre/kWh (inklusive moms) är en höjning jämfört med förra årets skattesats. Orsaken till höjningen är den höga inflationen – Energiskatten räknas upp med automatik baserat på KPI, konsumentprisindex.