Energiskatt

Energiskatten är en punktskatt som betalas av förbrukare av el och vissa  bränslen. Från 1 januari 2018 fakturerar Olofströms Kraft dig för energiskatten på el. Tidigare har denna skatt fakturerats av ditt elhandelsföretag. Anledningen till förändringen är ett beslut i Riksdagen.

 

Höjd energiskatt från 1 januari 2024

Det är den svenska regeringen som ansvarar för energiskatten och 2024 års skattesats offentliggjordes i början av december 2023. Årets energiskatt på 42,8 öre/kWh (53,5 öre/kWh inklusive moms). Enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi är all elektrisk kraft som används i Sverige skattepliktig. Energiskatt är en konsumtionsskatt som går till statskassan och läggs på elnätpriset per förbrukad kWh.