Energiskatt

Energiskatt tas ut på all elanvändning och är en fast kostnad per kWh el du har använt. Från 1 januari 2018 fakturerar Olofströms Kraft dig för energiskatten på el. Tidigare har denna skatt fakturerats av ditt elhandelsföretag. Anledningen till förändringen är ett beslut i Riksdagen.

 

Flytten påverkar inte din totala elkostnad

Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund eftersom fakturan från ditt elhandelsföretag blir lägre, medan fakturan från Olofströms Kraft (elnätsföretag) ökar, med motsvarade belopp. 

 

Höjd energiskatt från 1 januari 2021

Riksdagen har beslutat att energiskatten för 2021 blir 35,6 öre/kWh (44,5 öre/kWh inklusive moms).