Regeringen beslutade den 12 maj 2022 om en, sedan tidigare aviserad, modifierad elpriskompensation för mars 2022.  Förlängningen kommer att gälla för elprisområdena 3 och 4, alltså södra och mellersta Sverige där priserna ökat mest. 

Taket för stödet kommer vara 2000 kWh, men golvet sänks till 400 kWh för att ännu fler ska omfattas. Spannet för mars månads kompensation kommer att vara från en nivå om 100 kronor till maximalt 1 000 kr för den ersatta månaden. 

 

Förbrukning mars månad (kWh)

Stöd månad (kr)

400 – 699

100

700 – 999

200

1000 – 1199

300

1200 – 1399

400

1400 – 1599

500

1600 – 1699

600

1700 – 1799

700

1800 – 1899

800

1900 – 1999

900

2000 och över

1000