Avtalsvillkor

Svensk Fjärrvärme och Konsumentverket har efter förhandlingar träffat överenskommelse om avtalsvillkor avseende leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk samt för näringsverksamhet. 

Avtalsvillkoren gäller tills vidare och beräknas vara giltiga under lång tid. Villkoren får, efter samråd med berörda myndigheter, ändras av den som har utarbetat dem. Nätägaren har rätt att mot kunden införa ändringar.  

 

Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme

Avtalsvillkoren för konsumenter
Enligt överenskommelsen med Konsumentverket upphör tidigare överenskommelser om allmänna avtalsvillkor den 1 april 2019. Det innebär att de tidigare villkoren då inte längre är överenskomna med Konsumentverket och att de nya villkoren (till höger) tillämpas gentemot kunder senast, 1 april 2019.