Avtalsvillkor

De allmänna avtalsvillkoren för leveranser av fjärrvärme finns i två varianter, dels för näringsidkare, dels för konsumenter. Villkoren för näringsidkare är framförhandlade och överenskomna med centrala intresseorganisationer inom bostads- och fastighetssektorn, nämligen Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Almännytta. Villkoren för konsumenter är framförhandlade och överenskomna med Konsumentverket.

Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme

Avtalsvillkoren för konsumenter
Villkoren för konsumenter är framförhandlade och överenskomna med Konsumentverket. De ändrades senast i april 2023. Dessa villkor ska enligt överenskommelsen med Konsumentverket tillämpas från 1 september 2023. 

Avtalsvillkoren för näringsidkare
Villkoren för näringsidkare är framförhandlade och överenskomna med parterna inom Värmemarknadskommittén. De ändrades senast i mars 2023. Dessa villkor ska enligt överenskommelsen tillämpas senast från 1 september 2023.