Förordningen börjar gälla den 1 juni 2022. Samma dag öppna Kammarkollegiet ansökan om kompensation för mars. Det är då vi som elnätsbolag kan ansöka om pengar för utbetalning till våra kunder som är berättigade till kompensation för mars månad. Vi kommer gå ut med mer information när utbetalning till våra kunder kommer ske.