December 2021, januari 2022 och februari 2022. 

Regeringen beslutade den 12 maj 2022 om en, sedan tidigare aviserad, modifierad elpriskompensation även för mars 2022.