Så här går det till

 

1. Läs på om småskalig elproduktion

Ta reda på information om tekniska lösningar och undersök möjlighet till bidrag och ersättning, samt eventuella tillstånd och om bygglov krävs just för din planerade elproduktion. 

2. Köp anläggningen

Kontrollera noga tillverkare/försäljare och jämför priser och prestanda. Var noga med att de har tydliga instruktioner samt att produkterna är CE-märkta. 

3. Kontakta en elinstallatör

Kontakta en behörig elinstallatör. Elinstallatören skickar in en föranmälan och blanketten ”anmälan av anslutning av mikroproduktion”. 

4. Vi hanterar din förfrågan 

När vi fått in underlag från elinstallatören skickar vi ut ett elnätsavtal för din elproduktion. Läs igenom avtalet, skriv under och skicka tillbaka.  

Vi skickar ett medgivande om installationen till din elinstallatör, så att arbetet kan påbörjas. 

5. Installation av produktionsanläggning 

När din elinstallatör har fått vårt medgivande kan produktionsanläggningen installeras. När allt är klart kommer elinstallatören att skicka in en färdiganmälan.

6. Välj elhandelsföretag 

Du väljer själv vilket elhandelsföretag som du vill sälja ditt elöverskott till. 

7. Vi byter din elmätare 

Din elmätare måste kunna mäta i båda riktningarna, både produktion och konsumtion.

När vi fått in färdiganmälan från elinstallatören, påskrivet elnätsavtal från dig och bekräftelse från elleverantör, sätter vi upp en ny mätare.

Vid mikroproduktionsanläggningar är mätarbytet kostnadsfritt.