Policy för klimat- och energistrategi

Klimatförändringen är en av vår tids absolut största utmaningar. Precis som resten av världen behöver Blekinge ställa om till ett mer resurseffektivt sam­hälle fritt från utsläpp av fossila växthusgaser. Det är en utmaning, samtidigt som det skapar möjligheter till ett mer hållbart och attraktivt Blekinge för alla dimensioner av en hållbar utveckling - ekonomisk, social och ekologisk.

Länsstyrelsen Blekinge har tagit fram klimat- och energistrategin i dialog med Klimatsamverkan Blekinges medlemmar. Strategin utgör ett underlag för länets klimatarbete och riktar sig till hela samhället. Den innehåller tydliga mål som samtliga aktörer har möjlighet att ansluta sig till.

Det pågår mycket arbete för att minska samhällets klimatpåverkan och i Blekinge har de totala utsläppen av växthusgaser minskat med 42 procent sedan 1990. Klimatförändringarna måste bekämpas för att undvika katastrofala effekter på ekosystem, människor och andra arter. För att nå dit krävs en uppväxling av klimatarbetet. I Blekinge ska utsläppen halveras vart fjärde år enligt länets koldioxidbudget. Särskilt stora insatser behövs för att minska utsläppen från transporter.

För att nå visionen om ett klimatneutralt Blekinge krävs engagemang på alla nivåer och samverkan i länet. Tillsammans kan Blekinges aktörer forma ett framtida samhälle som vi är stolta över. Klimat- och energistrategin är ett bra verktyg för den fortsatta utvecklingen av ett starkt regionalt klimatarbete som ger resultat.