Dricksvatten

I Olofströms kommun finns det två vattenverk som tillsammans producerar 1 060 000 m³ dricksvatten varje år. På vattenverket i Olofström blandar vi ca 75 % dricksvatten från Bromölla  (grundvatten)  med ca 25 % grundvatten från Lilla Holje. En delström av vattnet från Bromölla avhärdas först i en membrananläggning. Vattnet klassas som ett medelhårt vatten med ett värde på 6-7 dH°.

Läs mer om Olofströms kommuns drickvattenproduktion på SBVT:s webbplats