Om vatten och avlopp

Olofströms Krafts affärsområde Olofströms Miljö och Vatten svarar för den allmänna VA-försörjningen i Olofströms kommun. På uppdrag av Olofströms Kraft sköter SBVT (Skåne Blekinge Vattentjänst AB) driften av Olofströms VA-anläggning. SBVT ansvarar för att cirka 3 400 VA-kunder får rent dricksvatten i sina kranar, samt tar hand om avloppsvattnet. 

Det finns idag två reningsverk i kommunen som tillsammans behandlar cirka 2 000 000 m3 avloppsvatten om året.

Ledningsnätet delas in i två huvudgrupper: vatten och avlopp. I Olofströms kommun finns cirka 200 km vattenledningar och cirka 300 km avloppsledningar.

14 pumpstationer leder bort avloppsvattnet vidare till reningsverken.