Gatubelysning


För att vi ska ha trygga och upplysta gator är det viktigt att gatubelysningen fungerar som den ska. Vi uppskattar därför när du hör av dig och meddelar oss om lampor längs vägar, gator, gång- och cykelbanor som inte lyser. 
 Alla stolpar är märkta med ett nummer en bit upp på lyktstolpen. Notera gärna detta nummer i din felanmälan till oss. Det blir då lättare för montören att veta exakt vilken lampa det gäller. På så sätt kan vi tillsammans skapa ett tryggt och upplyst Olofström.

Du felanmäler genom att mejla kund@okab.net eller ringer 0454 – 980 00.

Viss belysning på det statliga vägnätet tillhör Trafikverket och är normalt märkt med deras namn. Felanmälan till Trafikverket görs på 010-476 14 99.

 

Varför måste jag uppge numret på lyktstolpen?

Beroende på vad det är för fel kan lampa ibland lysa när vi kommer och då är det svårt att veta vilken lampa vi behöver titta på.

 

Varför har ni inte lagat lampan trots att jag felanmält den?

Vid fel på enstaka gatlampor lagas dessa vid ordinarie tillsynsrundor som är en gång i månaden. Då flera lampor är släckta i ett område åtgärdas detta snarast möjligt.

 

Hur många lampor finns det

Vi ansvarar för ca 5 000 lampor som ägs av kommunen. Utöver den kommunala belysningen finns privat inom t.ex. bostadsrättsföreningar och lägenhetsområden samt Trafikverkets belysning.