Historik

Behovet av el har sedan början av 1900-talet ökat stadigt. Olofströms Bruk köpte in nya kraftstationer och vattenfall. Verksamheten växte och snart distribuerade man el till fyra län, Kristianstad, Blekinge, Kronoberg och Kalmar. 

År 1931 hade verksamheten vuxit sig så stor att bruksledningen ansåg det lämpligt att bilda ett dotterbolag. Företaget fick helt ta över Olofströms Bruks verksamhet inom kraftproduktionsområdet. Bolaget fick namnet Olofströms Kraft AB. 

1969 Volvo köper Olofströms Bruk av Alfa Laval. I och med denna affär bildade Olofströms Kraft AB eget bolag inom Alfa Laval.
1991 får Olofströms Kraft AB en ny ägare, Tetra Pak.
1993 blev Olofströms Kraft AB kommunägt. 


Mer Historik 

1681 Hans Carlsson föds på Boa Södergård i Jämshög socken. 
1716 Hans Carlsson bygger två kvarnar vid Holje Ström i Jämshögs socken. 
1735 Johan Wilhelm Petré tar över rörelsen för en köpeskilling av 3 500 daler. 
1759 Köpman Olof Ohlsson tar över rörelsen och ger orten dess namn - Olofström. 
1898 Alfa Laval köper Olofströms Bruk och tar över kraftproduktionen i Holjeån. 
1900 Den första elgeneratorn installeras på Olofströms Bruk. Överskottet av el säljs till närliggande bostäder. 
1931 Olofströms Kraft AB bildas. 
1949 Klåvben kraftstation byggs tillsammans med Sydkraft. 
1969 Volvo köper Olofströms Bruk och Olofströms Kraft AB blir ett fristående bolag inom Alfa Laval. 
1986 Dotterbolaget Olofströms Energiservice bildas. 
1991 Tetra Pak köper Alfa Laval och Olofströms Kraft AB övergår i Tetra Paks ägo. 
1993 Olofströms kommun köper Olofström Kraft AB. 
1994 Olofströms Kraft köper Olofströms Fjärrvärme. 
1996 Elmarknaden avregleras. Olofströms Kraft AB delas i två delar - Olofströms Kraft AB och Blekinge Energi AB. 
1996 Östra området säljs till Klippan Rönnedals Energi AB. 
1997 Blekinge Energi AB säljs till Norsk Hydro AB. 
1998 Ett bioeldat fjärrvärmeverk byggs och tas i bruk. 
1999 Olofströms Kraft AB förvärvar Olofströms Kabel-TV AB av Olofströmshus AB. 
2002 Olofströms Kraft AB förvärvar vatten- och renhållningsverksamhet av Olofströms kommun och bildar Olofström Miljö och Vatten AB. 
2002 Olofströms Kraft AB förvärvar arbetsavdelningen av Olofströms kommun och bildar Olofströms Miljö och Teknik AB. 
2004 Olofströms Kraft AB säljer renhållningsverksamheten till Västblekinge Miljö AB. 
2005 Olofströms Kraft AB övertar verksamheterna i Olofströms Fjärrvärme AB, Olofströms Miljö och Teknik AB och Olofströms Miljö och Vatten AB genom fusion av bolagen. 
2014 SBVT AB (Skåne Bleking Vattentjänst AB) bildas. Gemensamt driftbolag för vatten och avloppsanläggningar i Olofström, Bromölla, Östra Göinge och Osby kommuner.