Alla kunder kommer i god tid innan mätarbytet få information om bytet per brev. Du kommer att bli informerad ifall du behöver närvara vid bytet, beroende på om elmätare som sitter inomhus eller i annat stängt utrymme. För mätare som sitter tillgängliga, exempelvis utanpå huset, kommer vi att byta utan en bokad tid. Vi behöver dock din hjälp med att se till att det är fri tillgång till mätaren innan teknikern kommer.

 

Vad Mer info om dina rättigheter som konsument finns att läsa hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå.