Kabelvisning

Anmäl före grävning 

Undvik avgrävningar och förenkla planering av markarbeten. Vi kan hjälpa dig att ta reda på var ledningar för el, fjärrvärme och bredband finns innan du påbörjar grävarbetet. 

Vi utför också kabelvisning som tillhör egen anläggning mot en kostnad. Kontakta oss för kostnadsförslag. 

Beställningen skall göras minst tre arbetsdagar före kabelvisningen, så att vi kan garantera att den blir gjord i tid. Inom Olofströms Kraft AB:s Elnäts område markerar vi ledningar för el, fjärrvärme och bredband med röd färg eller med markeringspinnar på marken.

Markeringar som visar ledningarnas läge gäller endast i 30 dagar efter utförd ledningsvisning med hänsyn tagen till väder, trafik eller liknande som kan medföra att markeringarna försvinner.

Efter utförd ledningsvisning godkänner beställaren eller dess ombud att informationen tagits del av och förbinder sig att följa våra anvisningar. Det är en fördel om beställaren har möjlighet att, på plats, ta del av information från vår personal när vi utför ledningsvisningen. Informationen kan även gälla hur ledningar hanteras.

Maskinschaktning får inte utföras i ledningens närhet på så sätt att skada kan uppstå. Det minsta tillåtna avståndet för grävning intill ledning är 1 m. För högspänningsledningar kan vi kräva ett utökat säkerhetsavstånd och då informerar vi beställaren. 

I de fall vi tillhandahåller kartunderlag över vårt ledningsnät garanteras inte ledningarnas exakta läge. Vi utför därför ledningsvisning på plats. 

 

Vid grävning intill kablar och luftledningar

Följande villkor gäller vid grävning intill kablar och luftledningar: Villkor.

 

Vad gör jag när något inte gick som det var tänkt?

Felanmälan görs till vår växel 0454 – 980 00 under ordinarie arbetstid 8:00 - 16:00.

Övrig tid görs anmälan till 0454 – 980 98. 
 

Felanmälan ska göras om: 

  • ledningen skadas 
  • ledning inte påträffas inom markerat område
  • ledning påträffas i annat läge än markerat 
  • okända ledningar påträffas