I september 2018 tog regeringen beslut om krav på nya funktioner i elmätarna. För att leva upp till lagkravet innebär det att alla elnätsföretag i Sverige behöver byta ut eller uppdatera sina elmätare senast 1 januari 2025.

De nya mätarkraven har kommit till för att:

  • Kunna ge bättre information till kunder och aktörer på elmarknaden.
  • Ge utökade möjligheter för kunder att anpassa sitt elanvändningsmönster och för elnätsföretagen att utforma tariffer.
  • I ett elnät måste det alltid råda balans mellan använd och producerad el. De nya elmätarna underlättar för elproducenterna att matcha produktionen av el mot efterfrågan genom tätare mätintervaller.