Hur fungerar fjärrvärmen när det är kallt?

Teknik

När det blir ordentligt kallt ute ökas kapaciteten i produktionsanläggningen. Under normala förhållanden klarar de flesta produktionsanläggningar att leverera ut rätt temperatur i fjärrvärmenäten, som sedan värmer upp de anslutna fastigheterna. Men när det blir extremt kallt i längre perioder kan produktionsanläggningarna få problem som kan leda till driftsstörningar.

I de flesta fall påverkar inte driftstörningen inomhustemperaturen, det gör den bara om driftstoppet pågår under en längre period. De flesta fjärrvärmeanläggningarna har fler än en produktionsanläggning, så kallade reservpannor som kan täcka upp, så det är sällan stopp så länge. Det som däremot kan märkas direkt i hushållen under en eventuell driftsstörning är att varmvattnet försvinner.

När det kommer till själva fjärrvärmecentralen i huset finns det inget i den som direkt kan frysa sönder på grund av av utomhustemperaturen. Övriga tekniska fel på en fjärrvärmecentral kan inträffa oavsett tid på året, men under långvarig kyla blir det naturligtvis mer märkbart.

Trygghet och komfort

Det finns en ständig beredskap för eventuella driftstörningar i fjärrvärmen. Om något händer sätts den in för att snabbt rätta till felet. Ibland kan det vara kallt inomhus trots att fjärrvärmen levererar som den ska. Då kan det vara husets så kallade klimatskal (väggar, fönster, tak) som har sämre förmåga att behålla värmen.

En fördel med fjärrvärme är närheten till leverantören. Det finns alltid någon på plats under kontorstimmar som man kan ringa till om man har frågor om sin fjärrvärme. Det finns också ett beredskapsnummer om något inträffar utanför normal kontorstid.

Ekonomi

När det är kallt är det lätt att förbruka mer energi, vilket medför högre kostnader. En fördel med fjärrvärme är att inte efterfrågan direkt styr priset. Under ett år har man samma kostnad per energienhet oavsett månad och utomhustemperatur. Det kan ändå bli en överraskning när räkningen kommer då vi debiterar efter uttagen energimängd.

På längre sikt bör man se till att huset är så energieffektivt som möjligt för att hålla nere energikostnaderna, till exempel tilläggsisolera, så att det går åt så lite energi som möjligt för att hålla en lagom inomhustemperatur, och tänka på att använda varmvattnet sparsamt.

Om man ändå får en högre energiräkning än vad som var förväntat har vi fler alternativ som kan underlätta betalning. Hör av er till vår kundservice, på telefon 0454 – 980 00 eller till e-post kund@okab.net, så berättar vi mer och svarar på dina frågor.