Hushållen får elpriskompensation för förbrukning i fritidshus förutsatt att man uppfyller övriga krav för att få del av kompensationen, dvs har ett avtal med ett elnätsföretag och en förbrukning om minst 700 kWh.