Månadsavläsning av elmätare

Vi är enligt lag skyldiga att avläsa elmätarna en gång per månad. Därför har alla våra elmätare bytts ut mot en digital mätare som läser av mätarställningen direkt till oss. 

Så här fungerar det:

  • Avläsning sker omkring den första dagen i månaden. 
  • Ni har fakturan senast den 10:e varannan månad.
  • Förfallodag är sista vardagen i månaden (20 dagar) (enligt allmänna avtalsvillkor 2012 K).
  • Den fasta avgiften faktureras till och med sista datum den månad fakturan förfaller. Avläsningen överförs också varje månad till din elleverantör. 
  • Eftersom vi har exakt avläsning kan fakturorna bli högre under den kalla årstiden, men i i gengäld bli lägre under den varma årstiden.  

Kontakta oss om ni har frågor. 

 

Timmätning

Som elkund kan man teckna avtal med sitt elhandelsföretag som innebär att man helt eller delvis debiteras utifrån sin elanvändning per timma. 

Elbranschen ser detta som ett första steg in i framtiden där elkunderna ska ha en möjlighet att själv ha kontroll över sina mätvärden och kunna följa sin elanvändning i realtid. 

Den timmätning som vi ser nu har begränsningar för kunden. Mätvärdena kan komma kunden till handa en månad i efterskott vilket gör det svårt att få en direkt koppling till hur man ska kunna förändra sin elanvändning. 

Möjligheter och risker

Det är också viktigt att kunderna förstår att avtal som är rörliga alltid innebär både möjligheter och risker. Dessutom har olika kundkategorier olika förutsättningar. 

För kunder som bor i lägenhet eller i villa utan el för uppvärmning är möjligheterna att påverka sin elanvändning begränsade då kyl och frys står för en stor del av användningen och dessa står på hela tiden. 

För villakunder som har el för uppvärmning är möjligheterna större genom att stänga av t.ex. värmepumpen under de timmar på dygnet då elpriserna är som högst.