Kabelläggning

Vi kan hjälpa dig att ta reda på var ledningar för el, fjärrvärme och bredband finns innan du påbörjar grävarbetet.

Här visar vi hur det kan gå till när vi lägger ner kabel i marken. Där det är möjligt kombineras grävarbetet för att lägga ner elledningar, samtidigt som ledningar för fjärrvärme och bredband läggs ner. Det vinner alla på! 

Läs mer om vår kabelvisning här.