Påverkar din elnätsavgift genom att välja rätt storlek på huvudsäkringen

Din abonnemangsavgift beror på huvudsäkringens storlek. Genom att ha rätt huvudsäkring kan du påverka avgiften för ditt elnätsabonnemang. Om du har en större säkring än du behöver, kan du säkra ner och på så sätt sänka din elnätskostnad. De flesta hushåll förbrukar upp till 20 000 kilowattimmar om året och det brukar då räcka med 16 A.
 

Välja rätt huvudsäkring

Storleken på säkringen, alltså mängden ampere (A), avgör hur mycket el du kan använda. Säkringen skyddar din elanläggning genom att ”proppen går” om något skulle bli fel. Oftast hittar du huvudsäkringen i ditt mätarskåp eller precis intill.

Har du för liten huvudsäkring kan den gå sönder när du använder mycket el. Är du sparsam med elen men samtidigt har en överdimensionerad säkring betalar du en för hög fast avgift i onödan. Det är därför bra att tänka över sitt val av säkringsstorlek.

Med en större huvudsäkring (högre ampere) kan du förbruka mer el samtidigt. Har du däremot en för låg huvudsäkring kan strömmen gå.


 

Det som påverkar ditt val av huvudsäkring:

  • Din energiförbrukning, Desto mer el du använder, desto större huvudsäkring behöver du.
  • Den effekt du tar ut på en och samma gång (maximalt effektuttag). Se tabellen nedan.
  • Anslutna apparater. Stora apparater med hög effekt, som exempelvis en elpanna, värmeppump, bastu och stora elektriska motorer, behöver större huvudsäkring, 

På fakturan, Mina sidor och i vår app kan du se vilken årsförbrukning du har idag och jämföra den med tabellen nedan. Vill du veta dina apparaters effektuttag, den samtidiga strömförbrukningen, kan du läsa på apparaternas märkskylt.

Rekommendationerna i tabellen nedan är ungefärliga och är beroende på typ av anläggning.

Färg

Säkringsstorlek

Årlig elförbrukning

Maximalt effektuttag

Grå

16A

0-20 000 kWh

11 kW

Blå

20A

20 000-25 000 kWh

14 kW

Gul

25A

25 000-30 000 kWh

17 kW

Svart

35A

30 000-40 000 kWh

24 kW

Vit

50A

40 000-55 000 kWh

35 kW

Koppar

63A

55 000-70 000 kWh

44 kW

 

Om du vill ändra huvudsäkring måste du anlita en auktoriserad elinstallatör som anmäler förändringen till oss genom För- och färdiganmälan.