Stödet riktas till de hushåll som har högst elförbrukning. Även hushåll i norra Sverige har fått högre elräkningar, även om priserna har varit betydligt lägre i prisområde 1 och 2 än övriga Sverige.

Hushållen i Norrland står för en mindre del av de totala kostnaderna, cirka 20 procent, och det vore konstigt att lämna en stor del av landet utanför när vi gör en sådan här stor reform.