När du flyttar ut

Avtal för elnät och elhandel 

Som kund har du två avtal: elnätavtal och elhandelsavtal. Elnätsavtalet tecknas med elnätföretaget som äger elnätet där du bor. Elhandelsavtalet tecknas med elhandelsbolaget som levererar elen. Du får en faktura från varje bolag. 

Uppsägning av avtalen 

Uppsägning av elnätavtalet och elhandelsavtalet ska göras en månad före avflyttning och du är betalningsansvarig fram till detta datum (om inget annat anges i avtalet). Uppsägning kan göras direkt via internet genom att fylla i blanketten abonnemangsanmälan eller kontakta kundservice. 

Du kan även gå in på "Mina sidor" och göra en flyttningsanmälan. Kundnummer och kod står på fakturan.

Uppgifter vid utflyttning 

  • Kundnummer/personnummer/anläggnings-id 
  • Adressen du flyttar från/till 
  • Datum för utflyttning 
  • Adressen som slutfakturan ska skickas till 
  • Vid flyttning från villa/bostadsrätt, uppge köparens namn och personnummer 
  • Mätarställning vatten och fjärrvärme (el hämtas med automatik från det digitala systemet) 

Mätaravläsning 

För att kunna slutfakturera dig måste elmätare, vattenmätare och eventuellt fjärrvärmemätare avläsas på utflyttningsdagen. Du kan själv läsa av vatten- och fjärrvärmemätaren. Elmätaren behöver du inte läsa av, vi hämtar den med automatik från insamlingssystemet. Om du vill ha hjälp med avläsningen kan du kontakta kundservice så ombesörjer vi det. 

Vid separation 

Vid separation, när en av er bor kvar, ska ni kontakta elnätföretaget. Detta behöver göras eftersom avtalen är personliga. Nytt avtal tecknas med den av er som bor kvar. Den som tecknat avtalet är betalningsansvarig. 

Vid dödsfall 

Vid anmälan av dödsfall upphör avtalet på den avlidne. Efterlevande som bor kvar måste teckna nytt avtal både med elnätföretag och elhandelsföretag.