Elnät

Olofströms Kraft Nät AB transporterar el via ett eget ledningsnät till alla anslutna kunder inom vårt koncessionsområde. För att klara detta har vi ett ledningsnät som är cirka 206 mil långt.   

Vår verksamhet

Vi förbättrar och förnyar ständigt vårt elnät och vår organisation för att våra kunder ska få ett säkrare elnät. Våra 15 montörer arbetar utomhus med att driftsäkra elnäten. I praktiken innebär det att större delen av ledningsnäten ska vara nergrävt i marken och 50 kV-ledningar ska trädsäkras. Allt för att våra kunder ska få minskade elavbrott.