Elnät

Olofströms Kraft Nät AB transporterar el via ett eget ledningsnät till alla anslutna kunder inom vårt koncessionsområde. För att klara detta har vi ett ledningsnät som är cirka 213 mil långt.   

 

Fakta om våra kunder

Antal abonnemang

LSP (lågspänning)  HSP (högspänning)
13 393 18

 

Antal abonnemang per kommun

Kommun Antal kunder
Olofström 7 672
Karlshamn 392
Sölvesborg 2 227
Bromölla 2 013
Kristianstad 1 008
Osby 99

 

Antal abonnemang med kunder bosatta utomlands

Land Antal kunder
Danmark 478
Tyskland 76
Norge 10
Holland 5
Schweiz 3
Belgien 2
England 6
Island 1
USA 1
Österrike 2
Ryssland 1