Flyttanmälan

Anmälan om flyttning/kundbyte

Vänligen fyll i nedanstående uppgifter och skicka dem snarast till oss. Utflyttad kund är betalningsansvarig till blanketten kommit in till oss med fullständiga uppgifter. Om inget annat har avtalats upphör avtalet en månad efter uppsägning.

 

Flyttanmälan - kundbyte

Datum för kundändring:*
Uppgiftslämnare:
Anläggningsid - 6 sista siffror:
Produktnummer:
Anläggningsadress:*
Lägenhetsnummer:

 

Utflyttad kund

Namn:*
Kundnummer:
Person./Org.nummer:*
Telefon dagtid:
E-post:*

 

Adress för slutfaktura

 

Inflyttad kund

Namn:*
Person./Org.nummer:*
Telefon dagtid:
E-post:

Avvikande fakturaadress:

 

Mätarinställningar

 

El

Mätarställning hämtas automatiskt.
 

 

Vatten

Mätinställning (vatten):