Park och miljö

Vi arbetar med skötsel av Olofströms kommuns parker och utemiljö, yttre skötsel av skolor och förskolor samt snöröjnings- och halkbekämpningsåtgärder. Detta gör vi på uppdrag av kommunen. 

Under året gör vi olika insatser, allt från att sopa gång- och cykelvägarna, plantera vår, sommar – och höstblommor, krattar löv till snöröjning- och halkbekämpning. Vi kontrollerar säkerheten på kommunens tio lekplatser, vattnar och klipper gräs och städar. 

Vi ger dig en vacker och trevlig miljö att vistas i!