Vattenskyddsområden

Olofströms grundvattentäkt ligger i Lilla Holje, i södra delen av Olofströms tätort. Grundvattentäkten utgör idag en del av den totala vattenproduktionen för kommunen och fungerar även som reservvattentäkt. 

Läs mer på SBVT:s webbplats